Close

CNC Milling

BALT-YACHT to jedna z największych w Polsce stoczni jachtowych z wieloletnim doświadczeniem, produkująca łodzie najwyższej jakości z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Jedną z nich jest 5 osiowe centrum obróbcze MX5 firmy CMS z układem sterowania FANUC 31I-B5 najnowszej generacji. Wszystkie projekty wykonywane są zgodnie z dostarczoną dokumentacją 3D przez klienta. Proces obróbki skrawaniem jest nadzorowany przez zespół doświadczonych inżynierów. Departament CNC wykorzystuje oprogramowanie wspomagające procesy projektowania i wytwarzania CAD/CAM firmy Autodesk. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbardziej zaawansowane projekty dla różnych gałęzi przemysłu tj. stoczniowy, motoryzacyjny, lotniczy itp.

Więcej

1990 – 2020

— 30 LAT FIRMY —

około 300

łodzi produkowanych rocznie

PONAD 18 TYSIĘCY

ŁODZI WYPRODUKOWANYCH OD 1990 ROKU

70 modele

WPROWADZONE OD POCZĄTKU ISTNIENIA FIRMY (1990R)

20

NOWYCH MODELI WPROWADZONYCH OD 2012 ROKU

HISTORIA

Żadna firma szkutnicza z terenu Augustowszczyzny nie może poszczycić się tak bogatą i odległą historią…

Łodzie trafiają do niemal wszystkich państw europejskich a nawet Australii i słyną z doskonałej jakości. To zawsze był priorytet w działalności Państwa Kozłowskich, nie zadowalała ich ilość wyprodukowanych jednostek ale precyzja wykonania .

Dziś firmę wspiera syn Marek jako Dyrektor oraz synowe: Magdalena i Irena a nowe pokolenie wnuków powoli dorasta, by kontynuować rodzinną tradycję …

Kontakt

czekamy na twoje pytania

tel. (+ 48) 87 643 17 00

(+ 48) 87 643 18 00

Żarnowo Pierwsze 9B

16-300 Augustów

balt-yacht@post.pl
www.baltyacht.pl

  Obowiązek informacyjny

  Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze

  KLAUZULE INFORMACYJNE (art. 13, 14 RODO) I KLAUZULE ZGODY (art. 6 i 9 RODO)

  Spis treści

  1. Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy. 2

  2. Klauzula informacyjna dla pracowników.. 2

  3. Zgoda na publikację wizerunku pracownika w mediach (na www i na Facebook-u) 3

  4. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG) 3

  5. Klauzula informacyjna dla klientów (odbiorców usług) 4

  6. Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej (dane osób pozyskane z innych źródeł) 4

  7. Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy marketingowej (dane pozyskiwane od osób, których dane dotyczą) 5

  8. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. 5

  9. Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter) 11

  10. Klauzula informacyjna dla monitoringu. 6

  11. Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www.. 6

  12. Klauzula informacyjna dla dostawców (towarów i usług) 7

  1. Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Klauzula Zgody Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji Część informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – magda.kozlowska@balt-yacht.home.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne w ogłoszeniu prasowym lub na portalach pracyna stronie www podmiotu zatrudniającego

  2. Klauzula informacyjna dla pracowników

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – magda.kozlowska@balt-yacht.home.pl 3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu) 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą • Medycyna pracy • Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych) 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne mailem (wysyłka do osób zainteresowanych)informacja w intraneciestopka na formularzu upoważnieniaklauzula jako odrębny dokument (do wpięcia w akta osobowe) UWAGA: ewentualnie osoby informowane mogą podpisać klauzule informacyjne, że zostały z nimi zapoznane

  3. Zgoda na publikację wizerunku pracownika w mediach (na www i na Facebook-u)

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych / budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Data i podpis ………………… na oświadczeniu od pracownika

  4. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – magda.kozlowska@balt-yacht.home.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy w zamówieniu do dostawcy lub do klientaw umowie w postaci stopkiw postaci stopki na fakturzew stopce maila do tej osoby

  5. Klauzula informacyjna dla klientów (odbiorców usług)

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – magda.kozlowska@balt-yacht.home.pl 3) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).. 4) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 5) Państwa dane mogę być wykorzystane do wystawienia dokumentu księgowego, podstawa prawna: Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221). 6Państwa dane osobowe pozyskane do celów wystawienia dokumentu księgowego będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat po zamknięciu roku finansowego. 7) Państwa dane osobowe pozyskane do celów realizacji zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług m.in. w celu skontaktowania się w sprawach związanych w realizacją zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług zostaną zlikwidowane po zakończeniu prac. 8) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 9) Przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych do innego Administratora. 10) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Firmę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11) Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług, zawarcia umowy lub wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy, wystawienia tego dokumentu lub skontaktowania się z Państwem. W Sekretariacie Na tablicy ogłoszeńNa stronie PPP

  6. Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej (dane osób pozyskane z innych źródeł)

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – magda.kozlowska@balt-yacht.home.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni 4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe 5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z powszechnie dostępnych źródeł, z Internetu 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu 8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego można umieścić w stopce maila do potencjalnego klientamożna umieścić w stopce imiennego listu marketingowegoprzekazać telefonicznie podczas rozmowy sprzedażowej

  7. Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy marketingowej (dane pozyskiwane od osób, których dane dotyczą)

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – magda.kozlowska@balt-yacht.home.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach) Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach) Data i podpis ………………… Stopka informacyjna pod formularzem rejestracjiW przypadku zgody – checkbox pod formularzem rejestracji

  8. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych checkbox na formularzu rejestracyjnym na stronie wwwpole do zaznaczenia na formularzu papierowym

  9. Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter)

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  „Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Psychologiczno-Pedagogiczna 44, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez (nazwa podmiotu) checkbox na formularzu rejestracyjnym na stronie wwwtreść w mailu, który jako „zajawkowy” wysyła się do potencjalnego klienta

  10. Klauzula informacyjna dla monitoringu

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Ikonka – zdjęcie z informacją „Obiekt monitorowany” i jeżeli to możliwe umieszczenie w ogólnie dostępnym miejscu klauzuli o treści: Administratorem systemu monitoringu jest Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – magda.kozlowska@balt-yacht.home.pl 3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym 3a) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa 4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania 7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Wywieszka przy wejściu lub na terenie obiektu monitorowanego

  11. Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – magda.kozlowska@balt-yacht.home.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu Klauzulę można umieścić w postaci stopki pod formularzem kontaktowym

  12. Klauzula informacyjna dla dostawców (towarów i usług)

  Treść klauzuli Sposób wprowadzenia
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balt-Yacht K.A. i B. Kozłowscy sp.j. Żarnowo Pierwsze 9b, 16-300 Żarnowo Pierwsze; 2. inspektora Ochrony Danych Osobowych – magda.kozlowska@balt-yacht.home.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszych Dostawców (uzasadniony interes Administratora polega na możliwości realizacji czynności przedumownych poprzez współdziałanie osób działających w imieniu lub na rzecz obu stron). Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszych Dostawców (uzasadniony interes Administratora polega na możliwości realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy z Dostawcą poprzez współdziałanie pracowników obu stron). Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości kontaktu z osobą działającą w imieniu lub na rzecz Dostawcy w sprawach związanych ze współpracą biznesową. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwe przepisy nakładające na Administratora obowiązki rozliczenia należności publicznoprawnych, w tym przepisy podatkowe. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwe przepisy Ustawy o rachunkowości. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie placówki Administratora. 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: W stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze – przez czas współpracy biznesowej. W stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszego Dostawcy – do czasu uwzględnienia przez Administratora umotywowanego sprzeciwu, nie dłużej niż przez czas współpracy biznesowej Administratora z Dostawcą. W stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze – przez czas współpracy biznesowej. W stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszych Dostawców – do czasu uwzględnienia przez Administratora umotywowanego sprzeciwu, nie dłużej niż przez czas współpracy biznesowej Administratora z Dostawcą. Do czasu uwzględnienia przez Administratora umotywowanego sprzeciwu, nie dłużej niż przez czas współpracy biznesowej Administratora z Dostawcą. Do czasu upływu 90 dni od dnia zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Administratora i Dostawcę. Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym obowiązku podatkowego, złożenia odpowiednich deklaracji oraz ich weryfikacji przez organy administracji skarbowej. Przechowanie przez okresy wymagane przez Ustawę o rachunkowości – co do zasady przez 5 lat liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą. Dane osobowe inne niż utrwalone na nagraniach monitoringu przechowywane są nie dłużej niż przez 3 lata od dnia rejestracji wejścia danej osoby na teren zakładu. Wizerunek i inne dane utrwalone na nagraniach monitoringu – do 3 miesięcy od dnia rejestracji wizerunku przez monitoring wizyjny. 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o działalności gospodarczej związanym ze sprzedażą towarów i usług. Odmowa podania określonych danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy (zakupu towarów i usług).; 7. posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  Klauzulę można umieścić w specyfikacji istotnych warunków zamówień
  Skip to content